loadingimg

Wczytuję dane...
Producenci
Wyświetl produkty wybranego producenta:
Potrzebujesz pomocy??

biuro@naturica.pl

Facebook

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy NATURICA, prowadzony pod adresem http://naturica.pl (dalej zwaną Witryną) przez Goldis Radosław Gawryluk z siedzibą w Lublinie (20-602), ul. Grażyny 21/1, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Administrator Danych Osobowych.

Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Radosław Gawryluk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Goldis Radosław Gawryluk z siedzibą w Lublinie (20-602), ul. Grażyny 21/1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 712-232-45-69, zwana dalej Naturica.pl.

Jak zbieramy Dane Osobowe?

Naturica.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.


Dane osobowe są zbierane w przypadku:

 • Rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
 • Składania zamówienia w Sklepie Internetowym;
 • Subskrypcji Newslettera;
 • Komunikacji za pośrednictwem Formularza Kontaktowego;

 

Jakie zbieramy Dane Osobowe?

1. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym;

W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

 • adres e-mail.

Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Polityką Prywatności, akceptując jej treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.

Podczas Rejestracji Konta w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację konta.

2. Składanie zamówienia w Sklepie Internetowym;

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

 • Imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • dane adresowe- ulicę wraz z numerem domu/mieszkania; kod pocztowy; miejscowość; kraj.

W przypadku firmy dane powiększone są o:

 • nazwa firmy;
 • numer nip;

Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Składania Zamówienia uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

W trakcie Składania Zamówienia, Klient ma możliwość zapoznania się z Polityką Prywatności, akceptując jej treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

W trakcie Składania Zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.

3. Newsletter;

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swoje imię i nzwisko oraz adres e-mail.

Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie subskrypcji Newsletter-a uniemożliwia Rejestrację i wysyłanie informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na podany adres e-mail Klienta.

W trakcie subskrypcji Newslettera, Klient ma możliwość wyboru rodzaju otrzymywanych wiadomości handlowych oraz sposobie ich dostarczania.

W trakcie subskrypcji Newslettera, Klient ma możliwość zapoznania się z Polityką Prywatności, akceptując jej treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4. Formularz Kontaktowy;

W przypadku korzystania z usługi Formularz Kontaktowy klient podaje:

 • alias/imię i nazwisko (opcjonalnie)
 • adres e-mail

Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w trakcie korzystania z Formularza Kontaktowego uniemożliwia wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy i wysłanie wiadomości zwrotnej przez Sklep Internetowy do Klienta w zakresie zadanego pytania lub/i tematu.

W trakcie wysyłania zapytania przez Formularz Kontaktowy, Klient ma możliwość zapoznania się z Polityką Prywatności, akceptując jej treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

Jak wykorzystujemy zebrane dane.

1. Rejestracja konta klienta;

W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. Składanie zamówienia;

W przypadku dokonania zakupu i złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym , dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu realizacji zamówienia;

 • Firmie kurierskiej- w zakresie doręczenia;
 • Poczcie Polskiej z siedzibą w Warszawie- w zakresie doręczenia;
 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca
  usługi poczty elektronicznej, współpracujące ze sklepem hurtownie oraz dostawca usługi dystrybucji newslettera.

3. Subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);

W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Naturica.pl będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

4.Komunikacja za pośrednictwem Formularza Kontaktowego;

W przypadku, gdy Klient wyśle zapytanie za pomocą Formularza Kontaktowego na jego adres e-mail Naturica.pl będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje dotyczące tytułu lub treści zapytania.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Czas przez jaki przetwarzamy dane osobowe

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Naturica.pl. W obowiązujących politykach prywatności, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych.

Stosownie do tego informujemy, że: 

 • w przypadku, gdy Naturica.pl. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 • w przypadku, gdy Naturica.pl. przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu
 • w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 5 lat.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


Pliki cookies

Sklep Naturica, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji? 

Masz określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Naturica.pl jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@naturica.pl

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności. 


Dostęp do danych osobowych 

Masz prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@naturica.plZmiana danych osobowych 

Zmiany, w tym aktualizacja swoich danych osobowych, które przetwarza Naturica.pl można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: biuro@naturica.plWycofanie zgody 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, masz prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres biuro@naturica.plPrawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

Masz prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. 
Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: 
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła, 
- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. 

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku. 

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych 

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres biuro@naturica.pl 
Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Naturica.pl albo gdy osoba wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych. W przypadku, gdy osoba zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi 

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres biuro@naturica.pl

 

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. 
Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.